CD-ROM - Sbírka B. Koutníkové

CD-ROM - Sbírka B. Koutníkové

110 Kč

Skladem pouze (kusů/metrů/párů): 2

V Městském muzeu v Čelákovicích je v depozitáři uložen velký soubor krajek, výšivek a tkanin sbíraných v prvních letech 20. století paní Boženou Koutníkovou. Za přispění grantu Ministerstva kultury v roce 2002 jsme o těchto krajkách pořídili záznam. Ve sbírce jsou velmi vzácné krajky z českých zemí z 18. - 20. století, je jich celkem 348 paličkovaných a sbírka obsahuje ještě spíše větší počet fragmentů výšivek a tkanin. Krajky české jsou pak velmi vzácné svým rozsahem a technickou rozmanitostí a ve sbírkových fondech muzeí ojedinělé.
Původně jsme se v předkládaném díle chtěli věnovat jen krajkám českým, nebo těm, které v Čechách byly upaličkovány. Při fotografování krajek jsme nakonec vytvořili dokumentaci všech paličkovaných fragmentů ve sbírce obsažených, tedy i těch ze Slovenska, Itálie, Španělska a Francie. Vzájemně se prolínají a na sebe navazují tak, že bylo někdy těžké určit zda krajku zařadit či nikoli.