CD-ROM Dokumentace tradičního krajkářského řemesla

CD-ROM Dokumentace tradičního krajkářského řemesla

110 Kč

Skladem pouze (kusů/metrů/párů): 28

48 rekonstruovaných krajek, podvinky, fotografie originálů, vše i v tiskovém formátu
V roce 2003 byly rekonstruovány krajky, které jsou součástí tradice krajkářství České republiky. Z publikací, muzeí, depozitářů a majetků bylo vybráno několik málo krajek pro naše území typických i méně typických. Vždy jsou to však krajky, které jsme kdysi uměli a znali. Některé jsou již zapomenuty a ty jsme chtěli opět oživit a uvést ve známost, jiné jsou známé a do dnešních dnů běžné. Krajky jsou většinou nově rekonstruovány, jsou opatřeny dokumentací a popisem.