Tentokrát se odehrával v městě Biel 28. května 2016. Jen ve Švýcarsku se taková krajkářská akce koná v jednom dni. Ono to tolik nevadí, všichni to vědí a přijdou v tento jediný den. V sobotu ráno výstavu stavíme (nebo spíše dokončujeme, protože většinu jsme stihli ještě včera, v pátek, v den příjezdu), celý den od rána do večera chodí návštěvníci a dívají se co je u nás nového, a pak zase výstavu tentýž den skládáme.
Tentokrát nás festival překvapil – konal se v duchu české krajky. Výstav mají Švýcaři vždycky hodně. Různé skupiny krajkářek pracují celý rok na nějakém projektu, krajky jsou často moderní a nové, takové jaké mám ráda. Dvě velké skupiny však tentokrát pracovaly na replikách české moderní krajky. Jedna část se týkala krajkářky Věry Levé-Škovránové (1928 – 2004). Studovala v letech 1949 – 1954 u paní profesorky Emilie Paličkové a publikovala přibližně v osmdesátých letech pouze v cizině. Do Čech tehdy jezdil Stan Skoumal z Anglie, byl to Čech, a od českých krajkářek si půjčoval krajky, prodával je nebo i vydával kalendáře nebo knihy. A někdy je i zaplatil. Stále mi ještě docela dost dluží, ale s tím jsem se již rozloučila, jestlipak ještě žije?
Nicméně pro paní Věru Levou-Škovránovou udělal hodně. Nebýt jeho, nikdo by o ní dnes nic nevěděl. Její krajky jsou ojedinělé, vycházejí z lidového prostředí, paličkované převážně pláténkem a kroucenými páry, doplněné občas lístky. Byly velmi pečlivě nakreslené, některé se nikdy neupaličkovaly a převést kresbu do krajky – to byla někdy obtíž.
Druhá část české výstavy se týkala spolužaček Věry Levé-Škovránové. Byly zde například repliky krajek Evy Fialové a Vlasty Šolcové.
Jen fotografování bylo obtížné, krajky za sklem byly s odrazem okolního světa, ale podívejte se alespoň na některé.

  • Krajkářský festival ve Švýcarsku - obrázek nr. 1
  • Krajkářský festival ve Švýcarsku - obrázek nr. 2
  • Krajkářský festival ve Švýcarsku - obrázek nr. 3
  • Krajkářský festival ve Švýcarsku - obrázek nr. 4
  • Krajkářský festival ve Švýcarsku - obrázek nr. 5
  • Krajkářský festival ve Švýcarsku - obrázek nr. 6
  • Krajkářský festival ve Švýcarsku - obrázek nr. 7
  • Krajkářský festival ve Švýcarsku - obrázek nr. 8
  • Krajkářský festival ve Švýcarsku - obrázek nr. 9
  • Krajkářský festival ve Švýcarsku - obrázek nr. 10
Zobrazit všechny články