Téma: VODA – ZEMĚ
Větrné mlýny, hráze, poldry, příkopy a kanály – téměř tisíc let Holanďané stavějí hráze, aby si rozšířili zem pro zemědělství a život. Většina jejich země je pod hladinou moře a bitva proti vodě je nekonečný příběh. Snaha bránit zemi a půdu před vodou nebo proti povodněmi řek je celosvětovou výzvu, jak je vidět také v Benátkách, Bangladéši, New Orleansu atd.
Pro soutěž Vás vyzýváme, abyste použili prvky "voda" a "země" a jejich vstřícné nebo tvrdé setkání. Překvapte nás s Vaší vizí na toto téma, které se stává stále více důležitým.

Více o této soutěži naleznete na stránkách www.oidfa.com a www.oidfanederland.nl


Pravidla soutěže:
Soutěž je otevřena všem krajkářům, s výjimkou členů výboru OIDFA.
Krajky musí být navrženy a zpracovány účastníky.
Krajka zůstane vlastnictvím výrobce.
Krajka musí být originální v paličkované nebo šité krajce, nebo v kombinaci obou.
Krajka nesmí být dříve publikována nebo účastna v jiné soutěži.
Lze předložit více než jednu krajku. Skupina se rovněž může soutěže zúčastnit.
Maximální rozměr zabalené krajky je 100 x 50 x 50 cm. Krajka by neměla být ve skle.
Účast v soutěži dává OIDFA právo publikovat návrh.
Krajka bude posuzována nestrannou porotou, která bude věnovat pozornost originalitě, designu a zpracování.
Rozhodnutí poroty je konečné.
Ceny: 1. cena 500 EUR, 2. cena 300 EUR, 3. cena 200 EUR
Mladé krajkářky do 20 let: 100 EUR + certifikáty
Skupiny: 500 EUR + certifikáty

Přihlášky jsou k dispozici na adrese:
Tony de Kaper-van Aalst, Hollandiahof 20, Nizozemsko 3119 ZD Schiedam,
E-mail: tony@dekaper.com

Přihlášky musí být odeslány do 31. ledna 2018 na uvedenou adresu poštou nebo mailem. Přihlášku si můžete stáhnout zde.
Hotové krajky je třeba zaslat v době od 1. června do 30. června 2018 na uvedenou adresu.
Současně s krajkou musí být zaslána její kvalitní barevná fotografie. Na fotografii musí být uvedeno jméno a adresa účastníka, název krajky, orientace zobrazení (např. "nahoru"). Fotografie musí být vložena do samostatné zalepené obálky.
Veškeré poštovní náklady hradí účastník.

Navrácení krajky:
Krajky se budou vracet na konci kongresu OIDFA v Zaandam, v sobotu 12. 8. 2018 od 17.00 do 18.00 hodin a může ji převzít pověřená osoba, která se prokáže její fotografií použitou pro účely soutěže.
Krajka, která nebyla vrácena na konci akce, bude odeslána účastníkovi poštou na jeho náklady.

 • Soutěž při příležitosti 18. kongresu OIDFA - Zaandam - obrázek nr. 1

  Soutěž OIDFA 2008 - Groningen

 • Soutěž při příležitosti 18. kongresu OIDFA - Zaandam - obrázek nr. 2

  Naše účast: kůže a krajka

 • Soutěž při příležitosti 18. kongresu OIDFA - Zaandam - obrázek nr. 3

  Téma: Kabelky

 • Soutěž při příležitosti 18. kongresu OIDFA - Zaandam - obrázek nr. 4

  Šitá krajka Vilmy Naskové

Zobrazit všechny články