Soutěž, kterou vyhlašuje Paličkování a Vzdělávací spolek uměleckých řemesel - Praha
Navazuji tímto na minulý blog. Vyhlásili jsme soutěž a doufáme ve Vaši účast. Mohla by vzniknout krásná věc, co říkáte?

Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017.

SOUTĚŽ
Soutěž vyhlašuje Vzdělávací spolek uměleckých řemesel a firma Paličkování
 1. Technika je ručně paličkovaná krajka nebo šitá krajka + zvláštní kategorie ruční tkaní.
 2. Vlastní návrh, hotové dílo i s nákresem dle některé fotografie z kalendáře Květy a moře, na požádání zašleme fotografii v lepší kvalitě.
 3. Práce i s nákresem musí být odeslána nebo předána do uvedeného data na adresu Vzdělávací spolek uměleckých řemesel, Holečkova 61, 150 00 Praha 5 nebo na adresu Paličkování, Chalabalova 1601, 155 00 Praha 5 nejpozději do 30. 4. 2017. Každé dílo musí obsahovat jméno autora a jeho adresu.
 4. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí bez dalších podmínek s použitím jeho návrhu do vydaného souboru podvinků. Dále souhlasí s tím, že krajky budou součástí výstav VSUŘ a firmy Paličkování po dobu jednoho roku, pak se vrátí autorovi.
 5. Porota vybere nejlepší práce z oboru paličkované a šité krajky a ty budou součástí souboru podvinků. Jeho vydání se předpokládá k datu jarních krajkářských trhů 2017. Každý účastník, jehož práce bude do souboru zahrnuta, obdrží zdarma tento soubor, kalendář Paličkování na rok 2018 a jednu další publikaci z dílny firmy Paličkování dle vlastního výběru.
 6. Zvláštní kategorie je vyhlášena pro obor ruční tkaní. Každý účastník této kategorie obdrží zdarma kalendář Paličkování na rok 2018. Dílo bude rovněž zařazeno do soutěže o nejkrásnější práci (viz bod 7).
 7. Porota může v soutěži určit pořadí tří nejkrásnějších prací. V takovém případě jejich autoři získají peněžitou odměnu ve výši 2000,- Kč (1. místo), 1000,- Kč (2. místo) a 500,- Kč (3. místo).
 8. Bližší informace nebo žádost o konkrétní fotografii z kalendáře na adrese Paličkování, Chalabalova 1601, 15500 Praha 5. Nejlépe elektronicky - info@palickovani.cz

 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 1
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 2
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 3
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 4
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 5
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 6
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 7
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 8
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 9
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 10
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 11
 • Soutěž Inspirace kalendářem KVĚTY A MOŘE 2017 - obrázek nr. 12
Zobrazit všechny články